Historia Biblioteki Publicznej

Biblioteka Miejska w Aleksandrowie Łódzkim powstała, kiedy to we wrześniu 1946 roku nauczycielka polskiego Józefa Buszydło zainicjowała zbiórkę książek polskich.Objęła następnie kierownictwo biblioteki - pełniła je do 1951 roku. Później bibliotekę kierowały kolejno Teodozja Zając, Jadwiga Jachowicz, Regina Piaskowska, Teresa Ścisłowska i Jadwiga Wertlewska.
W 1947 roku z inicjatywy pracowników ZPP "Sandra" powstała Biblioteka przy Międzyzakładowym Domu Kultury. Spuściznę po MzDK - łącznie z księgozbiorem bibliotecznym - przejął Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. W lipcu 1972 roku Miejska Biblioteka Publiczna przeniosła się do nowej części budynku Urzędu Miejskiego. W 1977 roku zmianie uległ status placówki - połączone zostały zbiory miejskie i gminne w ramach nowej jednostki - Biblioteki Miejsko-Gminnej.
Pierwszego czerwca 1983 roku do odremontowanej części budynku przy Placu Kościuszki 12 przeniesiony został księgozbiór młodzieżowy, a później księgozbiór główny. W październiku 1991 roku na nowym osiedlu powstała Filia Nr 2.
Obecnie kierowniczką Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Łódzkim jest Sylwana Plucińska, a na terenie miasta i gminy jest siedem placówek bibliotecznych - cztery w mieście oraz trzy na wsiach, w Bełdowie, Sobieniu i Rąbieniu.
Od sierpnia 2007 do czerwca 2008 r. budynek biblioteki został poddany generalnemu remontowi. Księgozbiory obu bibliotek przeniesiono do Miejskiego Zespołu Szkół przy ul. Waryńskiego. Od sierpnia 2008 r., po przeprowadzce, biblioteki działają w odnowionym budynku.


©2011 Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Projekt graficzny Joeystudio.pl