Filia nr 2


Katalog on-line | Wydarzenia | Historia | Nowości | Galeria | Usługi | Kontakt      Dzieje naszej biblioteki to jedna z wielu kart wpisanych w historię Aleksandrowa. Rodowód sięga grudnia 1947 roku. Powstaje wtedy, z incjatywy Bogusława Kniazińskiego, Biblioteka Robotnicza AZPP, przy ul. Południowej 6.
      Pierwszym bibliotekarzem był Lucjan Kaczmarek, a pierwszy księgozbiór rodził się z darów społecznych.
W roku 1952 liczył już 2016 woluminów. Po uzyskaniu nowego pomieszczenia przy ul. Południowej 5
w Międzyzakładowym Domu Kultury przy ZPP "Sandra" księgozbiór otrzymał nazwę Biblioteka Międzyzakładowego Domu Kultury. W międzyczasie biblioteką kierowali: Leokadia Szeremska, Alojzy Wiśniewski, Włodzimierz Czechowski. W 1952 roku podjęła pracę Maria Garlińska i prowadziła bibliotekę przez 14 lat. Po niej funkcję bibliotekarza przejęła Regina Piaskowska. Powstała Rada Biblioteczna i Koło Miłośników Książki. Rok 1973 to rok 25-lecia działalności biblioteki. Przyznano nowy etat, który objęła Barbara Zdanowicz. W maju 1974 roku nastąpiło otwarcie czytelni. Biblioteka liczyła 10.817 woluminów.
      1 stycznia 1985 r. Dyrekcja AZPP "Sandra" przekazała księgozbiór Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
Od tej pory biblioteka stała się Filią nr 2 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie. Liczyła wtedy 14.875 woluminów.
      Luty 1988 r. to czarna karta naszej biblioteki. Trzeba wyprowadzić się z budynku Domu Kultury (rozpoczęto w nim kapitalny remont). Księgozbiór liczył ponad 18.000 woluminów. Książki zostają spakowane i zmagazynowane w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki przy Pl. T. Kościuszki 12. Tu czekają do 15 lipca 1991 roku. W tym dniu otrzymujemy klucze do nowego pomieszczenia. Posiada ono dwie sale. Księgozbiór liczy 18.197 woluminów.
Za zgodą mieszkańców bloku suszarnię dostosowano na magazyn czasopism i mniej poczytnych książek.
      Biblioteka została uroczyście otwarta 25 października 1991 roku. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i MBP im. J. Piłsudskiego w Łodzi oraz bibliotekarki z aleksandrowa. Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Aleksandrów Krzysztof Czajkowski i przedstawicielka biblioteki wojewódzkiej Monika Ziomek. Uroczystość uświetniła występami młodzież Szkoły Podstawowej nr 3.
Na miarę środków finansowych i warunków lokalowych biblioteka organizuje działalność kulturalno-oświatową na rzecz środowiska, w którym znajduje się placówka. (...)
Barbara Zuch, Elżbieta Tomaszewska
[w: Aleksandrów Wczoraj i Dziś, 1994. s. 24-25]
©2011 Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie
Projekt graficzny Joeystudio.pl