Aleksandrowskie Centrum Kultury

Przypominamy o konieczności wcześniejszego zapisu na warsztaty/zajęcia, przesyłając Deklarację Uczestnictwa na adres: ack@alebiblioteka.pl. 

UWAGA! Zajęcia rozpoczną się 01.10.2022r. – dlatego pierwsze wpłaty należy dokonać po zakwalifikowaniu się na warsztaty/zajęcia do dnia 30 września 2022 r. , kolejne opłaty za warsztaty/zajęcia dokonywane są z góry do 5 -tego dnia każdego miesiąca przelewem, na: rachunek bankowy Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim- Aleksandrowskiego Centrum Kultury,
nr: 48 8780 0007 0000 3870 1002 0108. W tytule przelewu należy podać: IMIĘ, NAZWIKO UCZESTNIKA, NAZWĘ WARSZTATÓW/ZAJĘĆ ORAZ MIESIĄC którego dotyczy opłata.

Do pobrania: