Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych czytelników jest Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego z siedzibą Plac Kościuszki 12, 95-070 Aleksandrów Łódzki E-mail: sekretariat@alebiblioteka.pl .

Biblioteka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Stasiak vel Stasek kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: biuro@msvs.com.pl

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a) Zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  1. b) Sprawnego kontaktu oraz przekazywania ważnych informacji na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2. c) realizacji zadań Biblioteki, o których mowa m.in. w ustawie o bibliotekach, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o finansach publicznych, ustawie o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  3. d) promowania i relacji z życia Placówki w związku z wyrażoną zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego na przetwarzanie w/w danych osobowych poprzez Publikację na oficjalnej stronie internetowej Placówki, Witrynach w siedzibie Placówki, Na portalu Facebook i przekazanie danych osobowych do Państwa trzeciego USA w związku z publikacją na portalu Facebook, wówczas Odbiorcą danych osobowych będzie FACEBOOK INC.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celu b) i d) jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości publikowania wizerunku w określonych wyżej obszarach.
Podanie danych osobowych w celu a) i c) tj.  realizacji obowiązków prawnych przez Administratora jest obowiązkiem ustawowym, a odmową podania będzie brak możliwości zapisu do Biblioteki.

Okres przechowywania danych dla celów określonych w pkt a) przez okres przedawnienia roszczeń (najczęściej okres 3 lat) dla pkt. b) i d) do czasu wycofania zgody oraz dla pkt. c) do czasu zakończenia konieczności archiwizacji dokumentów (najczęściej 5 lat).

Dane osobowe są udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa takie jak GUS, US, Policja, Banki oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie Biblioteki (Instytut Książki, doradztwo informatyczne, doradztwo prawne, dostawcy systemów informatycznych).

Posiadają państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody), a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Spółka META Inc. (dawniej „Facebook”) w ocenie TSUE nie zapewnia odpowiednego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych co wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Zgadzając się na rozpowszechnianie wizerunku akceptujesz to ryzyko.