Dla czytelnika

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiegoz siedzibą Plac Kościuszki 12, 95-070 Aleksandrów Łódzki zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane są w celu udziały w zapisu na zajęcia organizowane przez Placówkę. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę również w celu promowania wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.
 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych,sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. W przypadku nie wyrażenia zgody brak możliwości publikowania wizerunku na oficjalnej stronie www Placówki, witrynach w siedzibie Placówki, prasie. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Zapisy

Korzystanie z Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Łódzkim jest bezpłatne. Aby korzystać z naszych zbiorów należy zgłosić się z aktualnym dowodem tożsamości i wypełnić deklarację. Osoby niepełnoletnie zgłaszają się z rodzicami lub opiekunami.

Regulamin biblioteki

Przedłużanie terminu wypożyczenia książek

Termin zwrotu książki można przedłużyć:
– zgłaszając się osobiście do biblioteki
– telefonując pod numer odpowiedniej placówki
– wysyłając wiadomość drogą internetową

Informacja dla niepełnosprawnych

Budynek Biblioteki Publicznej przy Placu Kościuszki 12 jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Od strony ogrodu jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Książka do kupienia

  • Biblioteka prowadzi sprzedaż książek na temat Aleksandrowa Łódzkiego. Są to biuletyny Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego z lat:
    1999, 2001, 2004 w cenie 5 zł. za egz.,
  • 2011 w cenie 10 zł. za egz.
  • 2013 w cenie 15 zł. za egz.
  • 2015, 2016, 2017, 2018 w cenie 20 zł. za egz.