Dla czytelnika

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana/dziecka jest Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiegoz siedzibą Plac Kościuszki 12, 95-070 Aleksandrów Łódzki zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.

Dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane są w celu udziały w zapisu na zajęcia organizowane przez Placówkę. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę również w celu promowania wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia Placówki.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia oficjalnej strony internetowej Placówki, a w przypadku imprez kulturalno-sportowych, wycieczek lub innych wydarzeń organizowanych przez Administratora przez czas trwania wydarzenia.
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych,sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji. W przypadku nie wyrażenia zgody brak możliwości publikowania wizerunku na oficjalnej stronie www Placówki, witrynach w siedzibie Placówki, prasie. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Zapisy

Korzystanie z Biblioteki Publicznej w Aleksandrowie Łódzkim jest bezpłatne. Aby korzystać z naszych zbiorów należy zgłosić się z aktualnym dowodem tożsamości i wypełnić deklarację. Osoby niepełnoletnie zgłaszają się z rodzicami lub opiekunami.

Regulamin biblioteki

Przedłużanie terminu wypożyczenia książek

Termin zwrotu książki można przedłużyć:
– zgłaszając się osobiście do biblioteki
– telefonując pod numer odpowiedniej placówki
– wysyłając wiadomość drogą internetową

Informacja dla niepełnosprawnych

Budynek Biblioteki Publicznej przy Placu Kościuszki 12 jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Od strony ogrodu jest podjazd dla wózków inwalidzkich.