Podstawowe informacje

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Aleksandrowie działa przy Bibliotece Publicznej im. Jana Machulskiego, Aleksandrów Łódzki, pl. Kościuszki 12. Jest jednostką organizacyjną Biblioteki.
Opiekunem Uniwersytetu jest Elżbieta Grochulska tel. 42 276 40 18

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Aleksandrowie Łódzkim.

Płatności za zajęcia dodatkowe oraz opłatę administracyjną należy dokonywać
na konto bankowe Biblioteki:

Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
71 8780 0007 0000 3870 1000 0003