Pożegnanie Rafała Bratoszewskiego – pełna wersja artykułu.

Źródło: Kurjer Warszawski. 1824, Nro 309 (28 grudnia), www.polona.pl

 

Artykuł Pani Elżbiety Wróbel.

Pożegnanie Rafała Bratoszewskiego urodzonego w 1767 roku, zmarłego w 1824 roku.

Str. 1

Str. 2

Str. 3

Str. 4