Spotkania gwiazdkowe

19 grudnia w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży odbyły się spotkania z dziećmi z klasy I D SP nr 1 i grupy IV MP nr 1. Tematem były nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Rozmawialiśmy jakie zwyczaje są w naszych domach i jak ten wyjątkowy czas jest spędzany w innych krajach. Oczywiście nie mogliśmy pominąć tematu Świętego Mikołaja i wymarzonych prezentów. Dzieci biorąc udział w zabawie „pomocnik  Świętego Mikołaja” i tworząc prace plastyczne, które można podziwiać w naszej bibliotece,  zasłużyły na dyplomy. Dla każdej grupy Święty Mikołaj zostawił też specjalny list.