Aleksandrów czyta w domu – regulamin

§ 1

Organizatorem akcji :Aleksandrów Łódzki czyta w domu” zwanej dalej akcją jest Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, zwana dalej biblioteką.

§ 2

1. Akcja trwa od 9 kwietnia 2020 roku do dnia jej odwołania lub do wyczerpania pakietu stron zakupionego przez bibliotekę.
2. O zakończeniu akcji biblioteka poinformuje na swojej stronie internetowej www.alebiblioteka.pl w wyprzedzeniem 7 dni.

§ 3

1. W akcji mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Aleksandrów Łódzki oraz osoby nie mieszkająca na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki ale będące czytelnikami biblioteki przed 9 kwietnia 2020 roku.
2. Biorąc udział w akcji osoba nie będąca czytelnikiem biblioteki zostaje automatycznie zapisana do biblioteki jako czytelnik.

§ 4

1. Do akcji można przystąpić poprzez wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną w sposób opisany na stronie www.alebiblioteka.pl .
2. Każdy uczestnik akcji otrzyma osobisty kod uprawniający do skorzystania z darmowego dostępu do czytania książek.
3. Kod ważny jest przez 30 dni licząc od dnia wysłania go przez bibliotekę.
4. Niewykorzystany kod wygasa.
5. Po upływie 30 dni czytelnik może przedłużyć dostęp poprzez ponowne wystąpienie drogą elektroniczną do biblioteki i otrzymaniu od niej nowego kodu dostępu.
6. Lista kodów dostępna dla czytelników jest ograniczona.

§ 5

1. Czytelnik rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na dedykowanej bibliotece stronie legimi.pl/aleksandrowlodzki/.
2. Podając kod otrzymany z biblioteki a następnie nazwę użytkownika, adres e-mail, na który zostanie przesłany przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym.

§ 6

Po założeniu konta czytelnik pobiera darmową aplikację Legimi, która jest dostępna na komputerach, laptopach , tabletach i smartfonach wyposażonych w system operacyjny: iOS, Android lub Windows w ramach zakupionego przez bibliotekę pakietu.

§ 7

Czytelnik w ciągu 30 dni ma dostęp do 5 wybranych przez siebie pozycji książkowych.

§ 8

Za techniczną stronę możliwości korzystania z akcji odpowiada Legimi.